Firma

Firman Agrio grundades 1993 och från början specialiserade vi oss på tillverkning och försäljning av växtskyddsteknik. En stor påverkan på firmans utveckling hade samarbetet med den tyska tillverkaren av ogrässprutan GSB, från vilken vi direkt året för firmans grundande köpte licens för tillverkning av besprutningsrampar och dessutom fick mängder med värdefull information om hur man tillverkar högkvalitativa ogrässprutor. I över 20 år har vi fortsatt med förbättringar av ogrässprutor, men tack vare den kvalitativa grunden har vi inte behövt ändra mycket på de två fasta punkterna för vår know-how – luftregleringsarmaturen och besprutningsramparna med pendelupphängning. Luftregleringen har en mycket snabb reaktion, är enkel att underhålla och även vid användning av aggressiva flytande gödsel har den en obegränsad livslängd. Agrio-ramparna möjliggör tack vare sin utmärkta balansering och fjädring den bästa appliceringen även vid körning på ojämna underlag. Vi ägnar en stor uppmärksamhet till kundservice för att våra maskiner inte bara skall fungera under garantitiden, utan under hela tiden ogrässprutan används. Maskinerna är konstruerade så att de klarar av maximal belastning under stordriftsförhållanden. Vårt mål är att kunderna skall ha så stor nytta av våra ogrässprutor som möjligt. Därför tillverkar vi varje maskin för en konkret användare för hens specifika förhållanden, dels för att ingen utrustning skall saknas under drift och dels för att maskinen inte skall vara utrustad med anordningar som användaren inte behöver. Vi erbjuder ett brett utbud av bogserade, monteringsbara och självgående ogrässprutor. Från Tyskland till Kazachstan, från Sverige till Bulgarien har vi mer än 2000 kunder. Jag skulle bli mycket glad om någon av våra typer skulle intressera dig och du ger märket Agrio ditt förtroende.

More information:
http://www.agrio-sprayers.eu/