AGRIO Ogrässsprutor

Specialist på ogrässprutor

Agrio tillverkare ett brett utbud av fältbesprutare. Vi tillverkar inga andra maskintyper, så inte bara ägare utan alla anställda, från försäljare över konstruktörer till servicetekniker ägnar sig hela året endast åt ogrässprutor. Hur man förbättrar dem, hur de nya marknadskraven kommer att se ut under kommande årtionden. I detta klimat föds och diskuteras kontinuerligt nya idéer. Kundernas önskan och erfarenheter kan vi tack vare vår specialisering förverkliga mycket snabbare än om vi bredvid besprutarna skulle ägna oss åt andra maskiner, t.ex. jordbearbetningsmaskiner. Koncentrationen på bara ogrässprutor möjliggör att djupare behandla konkreta uppgifter och inte nöja sig med ytliga lösningar.

Självgående sprutor

Bogserade sprutor

Sprutförlängning

 

 

Skräddarsydda maskiner

Agrio tillverkar inga ogrässprutor för lager, varje maskin tillverkas enligt kunds önskemål och krav. Driftsförhållandena för de enskilda användarna är så olika att en utrustning skulle kunna passa tjänsteuthyrningsfirmor men skulle inte fylla någon funktion för primärproducenter, utrustning passar för maskiner som åker och fyller på vatten och en annan då vattnet körs i cisterner på fälten. Det ligger i vårt intresse att varje kund får så mycket som möjligt ut av våra ogrässprutor, därför tillverkar vi inte „standardutförande“, där kunden i onödan betalar för något som hen inte behöver eller att det saknas någon utrustning på ogrässprutan som skulle kunna sänka kundens utgifter eller öka vinsten.

 

AGRIO broschyrer: 

mer information: http://www.agrio-sprayers.eu/